संस्कृत काव्यशास्त्र प्रमुख वाद - inshot 20230518 1655201292218953129757730483 - हिन्दी साहित्य नोट्स संग्रह

संस्कृत काव्यशास्त्र प्रमुख वाद

संस्कृत काव्यशास्त्र प्रमुख वाद

हिन्दी काव्य शास्त्र
हिन्दी काव्य शास्त्र
वादप्रवर्तक
रस-संप्रदायभरत मुनि
अलंकार-संप्रदायभामह, मम्मट
रीति-संप्रदायदण्डी, वामन
ध्वनि-संप्रदायआनंदवर्धन
वक्रोक्ति-संप्रदायकुन्तक
औचित्य-संप्रदायक्षेमेन्द्र

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.